Läk din kropp genom att hela din själ

Upptäck Akasha-arkiven

Vad är Akasha-arkiven?

Alla har vi vårt personliga "bagage" att dras med genom livet - helt normalt, den som vill leva livet får erfarenheter på köpet! Vissa är trevliga, andra jättefantastiska, men ytterligare andra är verkligen inte roliga. Vi väljer alla vår väg att gå.


Vad många inte vet är att våra erfarenheter finns med oss hela tiden på ett energimässigt plan. De lagras i vad som kallas Akasha-arkiven. Våra erfarenheter formar oss, det skriver alla under på, men vad många heller inte vet är att dessa erfarenheter också kan komma från bortom vårt liv - med andra ord, från tidigare liv.


Idag väljer många människor att ha en ateistisk syn på världen, eftersom de anser det överflödigt att definiera någonting som "Själ". Men om vi accepterar tanken att någonting "animerar" vår kropp, skulle vi kunna se detta som en slags energi. Men, som Energiprincipen säger: Energi kan inte förintas, bara ändra form. Fundera på vad detta innebär egentligen... vart tar en själ vägen när den har levt färdigt ett liv? Och vart tar alla minnen från livserfarenheterna vägen?


Dina personliga Akasha-arkiv innehåller din själs samtliga erfarenheter från det ögonblick den blev till, och finns i vad vi kallar den femte dimensionen.

Vi vet nu att de finns, men hur kan det hjälpa oss? Genom att studera våra egna arkiv får vi svar på frågor vi ställer om oss själva. Vi undrar varför vissa saker inte flyter på som vi tycker att de borde.

Kanske har vi problem med hälsan, är rentav kroniskt sjuka, eller har svaga punkter i kroppen. Kanske sitter vi fast i ekonomiska problem, trots att vi jobbar på så mycket vi kan. Eller så klarar vi inte att uppnå våra mål, hur mycket vi än försöker. Eller så är det någon typ av situation som upprepas gång på gång utan synbar anledning. Man kanske känner sig fast i något slags öde. Man kanske har osunda mönster, vanor, eller har fastnat i negativa beteenden gentemot någon närstående. Du kanske är osäker på vilken utbildning du ska välja, eller känner att du valt fel och nu är osäker på vad dina verkliga begåvningar egentligen är. Det finns lika mycket problemställningar som det finns människor.


Allt detta kan ha sina naturliga förklaringar, och att se källan till sina problem kan ta ned situationen på jorden. Ibland kan vi ha upplevt saker i vår tidiga barndom som vi inte minns längre. Ibland har ett helt liv helt enkelt inte räckt till för att lösa en viss sorts problematik, och då bär vi med oss detta in i nästa liv, och kanske nästa... Tack och lov går allt snabbare idag; förändringar kan mer sannolikt inträffa eftersom vi har fler valmöjligheter och nu har vi också möjligheten att överblicka allting i Akasha-arkiven! Vi kan nu lösa våra problem en gång för alla, här och nu. Det är som en städning av energi. Fysiskt har vi ju gått iväg från vad det nu är som har hänt för länge sedan, men energin omkring det finns fortfarande kvar och det är det vi måste konfrontera, för att sluta upprepa oss själva eller komma ut ur onda cirklar.

Vad kan jag ha Akasha-arkiven till?

Som sagt, vi gör alla erfarenheter men några av dem kan vara så jobbiga för oss att vi blockeras att vara den vi verkligen är. I dina Akasha-arkiv ser vi först till vem du verkligen är och vad just dina personliga kapaciteter är. Sedan observerar vi vilka dina blockeringar är och var de kommer ifrån. Det är detta som leder till din personliga transformation. Metoden kallas Soul Realignment, och får dig att bli medveten om din situation idag på ett djupare plan för att göra någonting åt den. Du kan nu konfrontera ditt liv utifrån ett vidare perspektiv och skapa en genomgående förändring.Jag jobbar även med par eftersom de väldigt ofta har följt varandra sedan flera livstider tillbaka. Att ta bort blockeringar med din partner befriar er relation från negativa mönster och skapar frid, men ger också rum för en individuell frigörelse för er båda var för sig. Den här typen av läsning går självklart också att göra för andra sorters relationer såsom förälder - barn, syskon, vänner, etc.

Det är också möjligt att göra en läsning för ditt barn, vilket jag varmt rekommenderar. Detta är ett smart sätt att vägleda sitt barn och hjälpa hen att se klart vilken väg hen ska välja i livet.

För att arbeta med Akasha-arkiven är inte fysisk kontakt nödvändig, helt enkelt därför att tid och rum inte existerar på samma sätt i den femte dimensionen. Det som behövs däremot, är ditt uttryckliga tillstånd (precis, ingen kan gå in och rota i någon annans arkiv utan tillåtelse!). Men själva avståndsperspektivet är inte relevant i det här sammanhanget. Vi kan lika gärna avtala en tid på tex Skype eller Zoom.


Slutligen, att bli av med blockeringar i Akasha-arkiven är inget långtidsarbete, det kan räcka med att ses en enda gång. Du behöver dock fortsätta att jobba på dig själv ett tag med hjälp av din nya medvetenhet, men med nycklarna du nu har kommer det att bli mer av ett glädjearbete.

Vad du kan göra: Soul Realignment

Och sedan...?

Vad kommer att hända sedan, när jag har hävt alla mina blockeringar? Kommer mitt liv att gå som på räls tills jag dör?


Ja och nej. Se det såhär: Varje gång du står inför en utmaning i livet, kommer inre blockeringar att visa sig. Det är ju det som är det fina med utmaningar - de ger oss tillfälle att jobba på oss själva, så att vi kan göra vårt liv ännu bättre, roligare, rikare. Om du konfronterar blockeringar är det för att din livssituation hjälper dig att se vad du redan har på insidan. Därför kommer du, såklart, efter att ha gjort dig av med dem, att blomstra. Senare, på livets väg, kan du förstås möta nya problem, därför att du befinner dig i en ny sorts situation, med ny menar jag energimässigt annorlunda. För varje utmaning växer vi, och belönas av den utdelning vårt arbete ger.


Vi kan då göra en "livssituationsläsning". Då samlar vi de blockeringar du står inför (situationer, personer omkring dig, dina attityder eller reaktioner, hälsoproblem...) och hittar rotorsaken till det, för att sedan ta bort detta.


Om du vill gå djupare in i dig själv, finns det också möjlighet att lära dig mer om dina "livslektioner". En livslektion är inte något vi ska lära oss för att vi begått något fel. Det är ett tema med vilket vi har hamnat i obalans i vårt förflutna, och själen arbetar nu med detta tema för att växa och berika sig själv. Det kan dock underlätta att vara medveten om dessa teman för att gå fortare fram i sin utveckling, istället för att överdramatisera saker och ting när de dyker upp.


Slutligen, för den som upplever mer uttalade hälsobesvär finns möjlighet att jobba sig igenom dessa under en lite längre tid. Resultaten beror dock på hur mycket du är redo att investera i förändring - men säger du ja till din egen personliga transformation kan vad som helst hända, hur långt du kan komma bestämmer bara du!

Om mig


Mitt liv hittills har inneburit kontrasterande erfarenheter. Det har inte varit någon självklar, rak väg, men definitivt funnits en egen röd tråd att följa!


​Eftersom jag var nyfiken på universum, tog jag en Magister i teoretisk fysik. Intresserad som jag var av kosmologi, elektromagnetiska fält och kvantmekanik gick det inte att begränsa sig här;  mina barnafödslar - tre underbara initiationsriter! -, visioner, och personlig utveckling ledde mig till att utforska dessa ämnen på andra sätt än som en konventionell vetenskapskvinna, genom att följa min egen speciella syn på livet. För att verkligen se universums storhet är det bäst att inte vara (för)dömande eller stängd gentemot kunskap - eller erfarenheter.


Eftersom jag led av många hälsobesvär, mest pga hyperkänslighet och brist på energi, gick jag i många olika terapier. Det var inte förrän jag upptäckte Soul Realignment som jag förstod vad det verkligen handlade om. Jag är nu väldigt tacksam att kunna hjälpa även dig att bli medveten om dina egna Akasha-arkiv!


Allteftersom började också en naturlig förmåga att hela andra visa sig. Jag introducerades till Reïki och Reconnection 2015. Jag erbjuder Reiki-healing men enbart i fysisk närvaro, så bor du nära kan det i vissa fall vara ett bra komplement. Jag helar också utan Soul Realignment.


Soul Realignment Akasha-arkiven

Kontakt